Célok

Projektünk célja, hogy létrehozzuk Körös-Sárrét és Bors Térségének Fejlesztési Ügynökségét. Az Ügynökség küldetése, hogy ösztönözze a befektetőket a térségben rejlő lehetőségek bemutatásával, illetve hatékony módon segítse a vállalkozásokat a piachoz és forrásokhoz jutásban, segítséget nyújtva a kapcsolatok kialakításában.

Célunkat a következő tevékenységekkel kívánjuk elérni:

  • vállalkozói adatbázis létrehozása és folyamatos karbantartása,
  • a vállalkozói együttműködésre vonatkozó igények felmérése és elemzése,
  • fórumok szervezése a kapcsolatok, együttműködések létrehozására,
  • hazai és nemzetközi vásárokon történő megjelenés,
  • üzleti tanácskozások, tanulmányi utak, termékbemutatók szervezése,
  • közös weboldal, e-hírlevél, e-market létrehozása.


Bízunk abban, hogy vállalkozáserősítő programunk segítségével minél több új magyar-román üzleti kapcsolat jön majd létre Füzesgyarmat Város és térsége, valamint Bors és térségének vállalkozásai között.

Belépés és regisztráció a cégadatbázisba
A „Vállalkozáserősítő program a Körös-Sárréten, valamint Bors és térségében” c. projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul(t) meg ( www.huro-cbc.eu ), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával.

Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Proiectul intitulat „Program pentru sprijinirea mediului anteprenorial, în regiunea Körös-Sárrét şi Borş” este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 ( www.huro-cbc.eu ) şi este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co-finanțarea națională a celor două state membre participante în program, Ungaria si România.

Conținutul acestui material nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.