Füzesgyarmat

Füzesgyarmat - VárosházaFüzesgyarmat Város a Sárrét központjában, Békés megye északi részén, Hajdú-Bihar megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye határán helyezkedik el. Füzesgyarmat első okleveles említése 1219-re nyúlik vissza. Középkori településünk szinte teljesen a mezőgazdaságból - főleg állattenyésztésből élt. A XIX. században kezdődött meg az iparosodás (megalakult az első iparos céh), valamint a polgárosodás (különböző egyletek, olvasókörök, stb. megalakulása). Füzesgyarmat 1803-tól 1867-ig mezőváros volt, közigazgatásilag a településhez tartoztak Bucsa és Kertészsziget községek is, melyek ma önálló önkormányzattal rendelkeznek.

Rövid történeti áttekintés
Az I. és II. világháború közötti fejlődés eredménye volt az ipari üzemek és az intézményrendszer fejlődése (hengermalmok, téglagyárak, szeszfőzde, cipőgyár, posta, távírda, egészségház, új iskola, stb.). Az 1945-50-es évek, az újjáépítés eredményei: három termelőszövetkezet, három kisipari szövetkezet megalakulása, kultúrház megépítése.

1975-re településünkön a három termelőszövetkezeti egyesülés miatt egy maradt, a Vörös Csillag termelőszövetkezet. A 13 ezer hektáron gazdálkodó tsz. országos jelentőségűvé vált és a sokrétű ágazatnak köszönhetően a legtöbb füzesgyarmatinak munkát adott. A háztáji gazdálkodás elterjedésének: főként a gyümölcsösöknek (meggy, alma) és a baromfitartásnak és sertéstenyésztésnek köszönhetően a helyi lakosság jelentős jövedelmekre tett szert.

A 80-as években a település alatt szénhidrogént találtak és ezután Füzesgyarmaton megkezdődött a földgáz- és kőolajkitermelés. Az akkori kőolajkutató és későbbiekben a Mol Rt. jelentős beruházásokat invesztált Füzesgyarmatra (ipari létesítmények: központi telephely, műhelyek létrehozása, szálloda építése és a főtér kialakítása) egészen a 90-es évek közepéig.

Gazdasági fejlődés
A rendszerváltást követően a mezőgazdaság jövedelemtermelő képessége jelentősen csökkent, mivel a termelőszövetkezet nem tudott az új kihívásoknak megfelelni, és darabjaira hullott. Sajnos ez az ágazat, országos válsága és a helyi lehetőségek rossz kihasználása miatt nem képes a lakosság nagy tömegeinek jövedelmet biztosítani. Ma az egykori füzesgyarmati földterület nagy része nem a helyi lakosok tulajdonában van, így a jelenlegi agrártámogatások sem a gyarmatiakhoz jutnak el. Sajnos a 90-es évek második felére a Mol Rt. kitermelése is visszaesett, ennek és a cég folyamatos struktúraátalakításának nyomán egyre csökken az itt foglalkoztatottak létszáma. A mezőgazdaság és a kőolajipar visszaszorulása miatt, 1996-97-re a munkanélküliség hatalmas méreteket öltött településünkön, az országos átlag többszörösére, tartósan 20% fölé nőtt. A 2001-es évtől viszont kedvező tendenciák jellemzik Füzesgyarmatot, főként a környező településekhez képest, új munkahelyek jöttek létre (Inda – Hungária, majd Kuka Robotics) és az idegenforgalom is fejlődésnek indult, az önkormányzati fürdőberuházásoknak és a település termálvizének gyógyvízzé nyilvánításának köszönhetően. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának fejlesztési programjában rögzítette, hogy minden lehetséges eszközzel támogatni kell a munkahelyteremtő beruházások megvalósítását, és lehetőséget kell biztosítani új befektetők számára elképzeléseik megvalósítására. Jelenleg a városban 261 vállalkozás működik.

Belépés és regisztráció a cégadatbázisba
A „Vállalkozáserősítő program a Körös-Sárréten, valamint Bors és térségében” c. projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul(t) meg ( www.huro-cbc.eu ), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával.

Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Proiectul intitulat „Program pentru sprijinirea mediului anteprenorial, în regiunea Körös-Sárrét şi Borş” este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 ( www.huro-cbc.eu ) şi este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co-finanțarea națională a celor două state membre participante în program, Ungaria si România.

Conținutul acestui material nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.